Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Kategoria produktów

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Licytacje komornicze

21.02.2014

14:51

Piotr

 

Licytacje komornicze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Faktoring

08.05.201716:52

Piotr

Bank Spółdzielczy w Zgierzu przy współpracy z BPS Faktor rozszerzył swoją ofertę o usługi i produkty factoringowe przeznaczone dla firmy z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Przedmiotem faktoringu mogą być bieżące i przyszłe wierzytelności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży, dostaw i świadczenia usług w obrocie krajowym.

Faktoring niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego i pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).


Zalety factoringu:

• dodatkowe źródło finansowania majątku obrotowego;
• polepszenie płynności finansowej firmy w wyniku przedterminowego spływu należności lub możliwości wydłużenia
  terminów spłaty zobowiązań;
• możliwość wypłaty do 90% wartości brutto przedstawionej do wykupu faktury;
• natychmiastowe źródło finansowania transakcji;
• skuteczny sposób planowania przepływów gotówki w firmie;
• zmniejszenie ryzyka handlowego związanego ze sprzedażą towarów lub usług poprzez możliwość 
  ubezpieczenie obrotu i stałe monitorowanie należności przez Faktora.


Wymagania formalne i finansowe:

• klienci prowadzący działalność gospodarczą od min. 18 lub 12 m-cy pod warunkiem przedstawienia wyników
  finansowych za pełny rok obrotowy;
• forma prowadzonej rachunkowości: pełna księgowość lub podatkowe księgi przychodów i rozchodów;
• realizujący sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności;
• transakcje charakteryzują się cyklicznością (powtarzalnością).


Inne:

• okres świadczenia usługi faktoringowej:  od 6 do 12 m-cy,
• waluta: PLN.


Obsługa transakcji leasingowych odbywa się poprzez Spółkę BPS Faktor S.A., należącą do Grupy BPS i świadczącą kompleksowe usługi faktoringu we współpracy z Bankami Spółdzielczymi wchodzącymi w skład Grupy.

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012