Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Licytacje komornicze

21.02.2014

14:51

Piotr

 

Licytacje komornicze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Kredyt hipoteczny (na dowolny cel)

25.07.201215:50

Iwona

 

 

Posiadając nieruchomość możesz spełnić swoje marzenia, np. wyjechać na wakacje, kupić samochód czy sfinansować studia dzieci. Z tym kredytem wszystko będzie łatwiejsze.

 

Kalkulator

25.04.2019

12:28

Piotr Michał

Korzyści

25.07.2012

17:02

Iwona

  • kredyt do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
  • okres kredytowania - do 15 lat
  • szeroki zakres kredytowania
  • dogodne formy spłaty
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  • raz w roku - wakacje kredytowe
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Cel kredytowania

11.10.2017

11:23

Magdalena

Kredyt może być wykorzystany na dowolny cel ( z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

Nie jest wymagane udokumentowanie wykorzystania środków, jednakże cel musi być określony w umowie kredytu.

Oprocentowanie i opłaty

11.10.2017

11:26

Magdalena

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,78% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150 000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości : 51 %; oprocentowanie kredytu: 6,20% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,70 %) i marży Banku w wysokości 4,50%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). 179 miesięcznych rat równych w wysokości 1 282,33 zł, ostatnia rata 1 280,95 zł, łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt kredytu 84 337,02 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 80 818,02 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 300,00 PLN. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 234 337,02 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 14.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 

 

 

Tabela oprocentowania

Tabela prowizji i opłat

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

11.10.2017

11:29

Magdalena

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje sie na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank .
  2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej:
    a) w przypadku ubezpieczeń majątkowych:
         - odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa
           ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu
         - ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
            losowych
    b) w przypadku ubezpieczeń na życie: ochrona ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko śmierci
        niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 

 

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012