Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

NOWY WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY

19.09.2016

10:29

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BEZPIECZNY kredyt gotówkowy

04.06.2017

21:33

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Promocje VISA

19.09.2016

11:49

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.09.2013

13:52

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Kredyt wspólny remont

25.07.201216:00

Iwona

 

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych na finansowanie wszelkich, określonych co do celu, remontów i modernizacji nieruchomości i urządzeń infrastruktury będących własnością Kredytobiorcy.

 

Korzyści

25.07.2012

17:02

Iwona

 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kwoty kredytu
 • niższe koszty eksploatacji budynku
 • zwiększa wartość rynkową nieruchomości
 • większy komfort zamieszkania
 • poprawa estetyki miejsca zamieszkania
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Szczegóły

25.07.2012

17:02

Iwona

Cel kredytu:

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości
 • refinansowanie wydatków na realizacje inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, pod warunkiem że:
  - wydatki na inwestycję zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia  wniosku o kredyt
  - poniesione wydatki są udokumentowane
  - zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji
 • kredyt dostępny jest w PLN
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie, w oparciu o miesięczne wpłaty na rachunek funduszu remontowego oraz dodatkowe źródła dochodu (reklam umieszczonych na terenie nieruchomości, umów najmu zawartych przez wspólnotę)
 • okres spłaty dostosowany do sytuacji Kredytobiorcy – maksymalnie do 15 lat
 • możliwość karencji w spłacie kredytu do 6 miesięcy
 • oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku (WIBOR3M) i marży Banku, ustalanej na okresy 3–miesięczne
 • obligatoryjne zabezpieczenie kredytu stanowi:
  - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami rozliczeniowymi Wspólnoty (bieżącym i/lub pomocniczymi)
  - cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych
  - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji
  - inne formy zabezpieczeń ustalane są indywidualnie z Klientem
 • spłata: w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012