Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

BEZPIECZNY KREDYT gotówkowy

29.03.2021

11:18

Agnieszka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

Saltus UBEZPIECZENIA   

 

 

 

Kariera

 

w Banku

30.09.201310:46

Marzena

Wiemy, że o powodzeniu naszych działań decydują ludzie, których zatrudniamy. Dlatego dbamy o naszych pracowników, starając się zapewnić im jak najlepsze warunki pracy, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zachęcamy naszych pracowników do podejmowania wyzwań, chcemy żeby dostarczali nowych pomysłów i rozwiązań zgodnych z wyznawanymi przez nas wartościami.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Bank Spółdzielczy w Zgierzu, z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, 95-100 Zgierz;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@bszgierz.pl;
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (w zakresie danych zamieszczonych w CV, co do których wymagana jest zgoda na przetwarzanie) lub lit b i c (w zakresie pozostałych danych, których przetwarzanie jest możliwe na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, w szczególności art. 22[1]);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych w sytuacji, gdy zgoda taka będzie obejmowała ewentualne przyszłe rekrutacje przeprowadzane przez Bank;
7) ma Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów;
10) podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w ewentualnym procesie rekrutacyjnym;


W przypadku składania w Banku dokumentów, kandydat do pracy proszony jest o dołączenie do dokumentacji (może być w treści np. CV) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opatrzonego własnoręcznym podpisem.
Przykładowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie dokumentacji przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (w tym przyszłych rekrutacji*).
* w zależności od woli kandydata do pracy
 

 

 

 

 


 

 

 

 

   

  Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

   

   

  Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

  Wszelkie prawa zastrzeżone
  © Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012