Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

NOWY WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY

19.09.2016

10:29

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BEZPIECZNY kredyt gotówkowy

04.06.2017

21:33

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wygodne Konto dla Klientów ZUS

29.11.2017

10:12

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.09.2013

13:52

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Kredyt mieszkaniowy

25.07.201215:50

Iwona

 

Kredyt mieszkaniowy pozwoli Ci spełnić marzenia o własnym lokum.

Przyjdź i sprawdź naszą ofertę!

 

Korzyści

25.07.2012

17:02

Iwona

 • kredyt do 80% wartości nieruchomości, a w przypadku zakupu działki budowlanej do 50% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania:

            - do 15 lat - w przypadku zakupu działki budowlanej

            - do 30 lat - w przypadku pozostałych celów kredytowania

 • szeroki zakres kredytowania ( m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu)
 • do 24 miesięcy karencji
 • dogodne formy spłaty
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • raz w roku - wakacje kredytowe
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Cel kredytowania

25.07.2012

17:02

Iwona

Kredyt może zostać wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwo budownictwa społecznego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  - budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową
 • spłata kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • inne cele mieszkaniowe
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Oprocentowanie i opłaty

25.07.2012

17:02

Iwona

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego wynosi 4,36 %. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 190.000 zł; okres kredytowania 235 miesięcy; spłata w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych; oprocentowanie zmienne 3,60% w tym: : stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,71% oraz marża 1,89 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredyt a wkład własny Klienta wynosi 56,76 % wartości nieruchomości). Opłaty przez cały okres kredytowania: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości o wartości 439.445 zł wynosi 253 zł rocznie (wg oferty dostępnej w Banku); podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, prowizja od udzielenia kredytu 1 900 zł, , koszt prowadzenia rachunku –oszczędnościowo – rozliczeniowego oferowanego w ramach Pakietu AKTYWNEGO ze stałymi miesięcznymi wpływami i użytkowaniem karty debetowej w Banku Spółdzielczym w Zgierzu – 15 zł miesięcznie. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 275.826,55 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 85.826,55 zł (z czego odsetki wynoszą 75.122,55 zł). 234 miesięczne raty równe w wysokości 1.128,18 zł, ostatnia rata 1.127,93 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1.228,47 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.04.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

   

 • Tabela oprocentowania
 • Taryfa prowizji i opłat
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

25.07.2012

17:02

Iwona

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje sie na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank 
 2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej:
  a) w przypadku ubezpieczeń majątkowych:
       - odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa
         ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu
       - ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
          losowych
  b) w przypadku ubezpieczeń na życie: ochrona ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko śmierci
      niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

 

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012