Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Licytacje komornicze

21.02.2014

14:51

Piotr

 

Licytacje komornicze

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Modernizacja źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

25.07.201215:50

Iwona

 

 

Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.

 

 

Korzyści

31.07.2012

10:08

Iwona

 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 • dowolność w wyborze dnia spłaty kredytu
 • możliwość całkowitej spłaty kredytu po otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szczegóły

31.07.2012

10:08

Iwona

 • okres kredytowania – maksymalnie 6 lat
 • waluta kredytu – PLN
 • wysokość kredytu - maksymalna kwota wnioskowanego kredytu uzależniona jest od posiadanej przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz realizowanego projektu inwestycyjnego. Kredytem bankowym mogą  zostać objęte wszystkie koszty związane z inwestycją
 • wypłata kredytu - środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie  wystawionych faktur lub rachunków
 • spłata kredytu - miesięczne raty malejące 
   

Regulamin udzielania kredytu dostępny w placówkach Banku.

Oprocentowanie i prowizje

31.07.2012

10:08

Iwona

1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki referencyjnej i marży Banku, ustalanej na okresy trzymiesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

 • stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
 • wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi 4,5%

2. Prowizje i opłaty

 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 1% od kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja za udzielenie kredytu: 1 % od kwoty udzielonego kredytu

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu z dotacją z WFOŚiGW, całkowitego kosztu kredytu , całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,56% dla następujących założeń:

 • - całkowita kwota kredytu: 28 000 PLN,
 • - okres kredytowania: 48 miesięcy,
 • - oprocentowanie kredytu: 6,23 % w skali roku, wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna WIBOR 3M (1,73%)) i stałej marży Banku w wysokości (4,5 p.p) - maksymalna rata miesięczna ( raty malejące) : 731,64 PLN.

Całkowity koszt kredytu: 4 123,26  PLN, w tym:

 • - suma odsetek w całym okresie kredytowania: 3 563,26 PLN,
 • - opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 1,00 % od kwoty wnioskowanego kredytu tj.280 PLN,
 • - prowizja kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu tj.280 PLN,

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 32 123,26 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie  w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M

 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012