Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

NOWY WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY

19.09.2016

10:29

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BEZPIECZNY kredyt gotówkowy

04.06.2017

21:33

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Promocje VISA

19.09.2016

11:49

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.09.2013

13:52

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

12.11.201210:56

Iwona

 

Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szczegóły

12.11.2012

10:57

Iwona

 • okres kredytowania – maksymalnie 6 lat
 • waluta kredytu – PLN
 • wysokość kredytu - maksymalna kwota wnioskowanego kredytu uzależniona jest od posiadanej przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz realizowanego projektu inwestycyjnego. Kredytem bankowym mogą  zostać objęte wszystkie koszty związane z inwestycją
 • wypłata kredytu - środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie  wystawionych faktur lub rachunków
 • spłata kredytu - miesięcznie w ratach malejących

Regulamin udzielania kredytu dostępny w placówkach Banku.

Oprocentowanie

12.11.2012

10:58

Iwona

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę indeksu i marży Banku, ustalanej na okresy trzymiesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

 • indeksem jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
 • wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi 6%
 • prowizja 6%


Dla przykładu:

Całkowita kwota kredytu 20.000zł, okres spłaty 60 miesięcy, raty malejące, oprocentowanie nominalne 8,44% (WIBOR 3M - 2,44% z dnia 30.09.2014r plus marża Banku 6%), prowizja za udzielenie kredytu 1200 zł (6% kwoty kredytu), opłata przygotowawcza 200 zł (1% kwoty kredytu), rata kapitałowo-odsetkowa 490,77 zł, odsetki 4.304,15 zł, całkowity koszt kredytu 5.704,15, całkowita kwota do spłaty 25.704,15 zł, RRSO 12,42%.

Korzyści

12.11.2012

10:57

Iwona

 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 • dowolność w wyborze dnia spłaty kredytu
 • możliwość całkowitej spłaty kredytu po otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012