Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Bezpieczeństwo w Banku Spółdzielczym w Zgierzu

  •  

 

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpieczeństwo

Casca

13.05.2015

17:49

Piotr

acscasca

13.05.2015

17:50

Piotr

cascasca

13.05.2015

17:49

Piotr

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:15

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpieczeństwo pieniędzy

14.05.2015

17:17

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej

02.09.2015

18:16

Piotr

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

14.05.2015

18:07

Piotr Michał

Bezpieczne logowanie do systemu

14.05.2015

17:34

Piotr Michał

Weryfikacja "kłódki" - certyfikatu SSL

14.05.2015

17:36

Piotr Michał

Logowanie do systemu - czesto zadawane pytania

15.05.2015

16:55

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zasady bezpieczeństwa - klucz sprzętowy

14.05.2015

18:14

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Blokowanie dostępu do bankowości internetowej

28.05.2015

10:19

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spółdzielczy System Ochrony Zrzeszenia BPS

06.09.2018

11:33

Piotr Michał

 

Bezpieczeństwo kart płatniczych

14.05.2015

18:36

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa bankowości internetowej

05.09.2018

17:33

Piotr Michał

Kartosfera

14.05.2015

18:39

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zastrzeganie Dokumentów

15.05.2015

17:41

Piotr Michał

Zastrzeganie Kart

13.08.2015

12:45

Piotr Michał

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

21.05.2019

09:19

Piotr Michał

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet.

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

   

 

 

 

Logowanie do systemu - czesto zadawane pytania

15.05.201516:55

Piotr Michał

Jak zalogować się do Systemu NET-BANK?

  • Wpisz w przeglądarkę internetową adres WWW Banku: www.bszgierz.pl,
  • Wybierz opcję Zaloguj się do NET-BANK znajdującą się w dolnej prawej części strony,
  • Wybierz wersję Systemu NET-BANK i wpisz Identyfikator oraz Hasło odczytane z karty rejestracyjnej otrzymanej z Banku,
  • Wpisz kod PIN (w przypadku autoryzacji przy użyciu klucza sprzętowego),Kliknij przycisk Zaloguj. 

 

 

Jak logować się do Sytemu NET-BANK w przypadku gdy strona WWW Banku (bszgierz.pl) nie działa?


W takim przypadku logowania należy dokonać na stronie https://net-bank.bszgierz.pl lub skorzystać ze stron pomocniczych www.bsgierz.eu lub www.bszgierz.com.pl zawierających przyciski Zaloguj się do NET-BANK.

Co zrobić, gdy po wprowadzeniu Identyfikatora i Hasła System NET-BANK nie uruchamia się?


Na stronie logowania, tam gdzie podajesz Identyfikator i Hasło znajduje się szczegółowa instrukcja „Problemy z logowaniem”. Wykonaj czynności wymienione
w instrukcji.

Gdzie znajdę Identyfikator i Hasło?

 

Identyfikator i Hasło znajduje się na karcie rejestracyjnej otrzymanej z Banku. Ponadto, Twój Identyfikator możesz sprawdzić osobiście w Banku.

Co zrobić w przypadku otrzymania komunikatu „Błędny identyfikator lub hasło” ?

 

  • Sprawdź poprawność podawanych danych (Identyfikatora i hasła).
  • Sprawdź poprawność działania klawiatury (np. CapsLock, NumLock itp.).
  • Zwróć uwagę na występujące w Identyfikatorze znaki, w szczególności na cyfrę zero oraz literę O (jeśli istnieją).
  • Skontaktuj się z Bankiem osobiście w celu odblokowania dostępu do Systemu NET-BANK.


Czy w sprawie odblokowania dostępu do konta poprzez System NET-BANK mogę kontaktować się z Bankiem poprzez email?


Nie. Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu NET-BANK składa osobiście w Banku Posiadacz rachunku.

Czy po odblokowaniu przez Bank dostępu do konta zmienia się Identyfikator?


Nie. Identyfikator pozostaje bez zmian.

Jaki jest termin ważności klucza sprzętowego?


Data ważności klucza określona jest na karcie rejestracyjnej.


Co zrobić w przypadku zgubienia środków dostępu do Systemu NET-BANK (klucza sprzętowego, czy Telefonu do kodów SMS)?


Należy niezwłocznie zablokować dostęp do konta znajdujący się na stronie logowania, tam gdzie podajesz Identyfikator i Hasło lub zgłosić zastrzeżenie środków dostępu w Banku. W Banku dyspozycje składa Posiadacz rachunku osobiście lub telefonicznie z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia w terminie do siedmiu dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
Numery telefonu do Banku: 42 716 66 00.

Nie mogę skorzystać z opcji Przelew walutowy, co robić?


W celu uruchomienia możliwości składania przelewów walutowych skontaktuj się z Bankiem pod numerem telefonu 42 716 66 00.

Czy jest możliwe anulowanie błędnego polecenia przelewu?


W Systemie NET-BANK anulować można jedynie przelewy z odroczoną datą płatności. Przelewy z datą bieżącą nie mogą być anulowane chyba, że zostały wystawione na dzień wolny od pracy.

Dlaczego mam mniejsze dostępne środki od salda?
 

Dostępne środki to saldo rachunku powiększone o limit kredytowy (jeśli został przyznany) lub pomniejszone o kwotę zablokowaną (np. z tytułu transakcji wykonywanej kartą płatniczą). Saldo to środki własne zgromadzone na rachunku.

Jak wykonać przelew ZUS/US?


Przelewu do ZUS lub US dokonasz za pomocą odpowiednich formularzy, które znajdują się w zakładce Nowy przelew, Przelew do ZUS i Przelew do US. Do wykonania przelewu do ZUS i US wymagane są dodatkowe informacje, inne niż w przypadku przelewu standardowego.


Dane wymagane do realizacji przelewu do ZUS:
• dane płatnika,
• szczegóły składek.


Dane wymagane do realizacji przelewu do US:
• dane płatnika,
• dane Urzędu Skarbowego,
• szczegóły transakcji.
 

Przelew należy zatwierdzić kodem SMS lub kodem PIN z użyciem klucza sprzętowego.

Jak wykonać przelew z przyszłą datą realizacji?


W zakładce Nowy przelew kliknij na ikonę Planowana data realizacji przelewu, z prawej strony Daty realizacji i wybierz odpowiednią datę.
 

 

 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012