Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Proponujemy

NOWY WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY

19.09.2016

10:29

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BEZPIECZNY kredyt gotówkowy

04.06.2017

21:33

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wygodne Konto dla Klientów ZUS

29.11.2017

10:12

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

02.09.2013

13:52

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Bank posiada do sprzedaży działki na terenie Zgierza

30.09.201415:37

Krzysztof

Bank Spółdzielczy w Zgierzu,  ul. Długa 62A, 95-100 Zgierz
ogłasza sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:1. prawo własności działek nr nr 111/7, 111/11, 112/3 o łącznej powierzchni 1204 m2, stanowiących odrębną nieruchomość, posiadającą pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zegrzanki poprzez działkę 110/1 – wraz z ułamkową częścią działki 110/1 przeznaczonej na drogę wewnętrzną, umożliwiającą dostęp dla działek sąsiednich do drogi publicznej ul. Zegrzanki.
 (KW 00003540/6 )
Cena sprzedaży nie niższa niż 120.000 zł.

2. prawo własności działek nr nr 111/8, 111/12, 112/4 o łącznej powierzchni 1209 m2 stanowiących odrębną nieruchomość, posiadającą pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zegrzanki poprzez działkę 110/1 – wraz z ułamkową częścią działki 110/1 przeznaczonej na drogę wewnętrzną, umożliwiającą dostęp dla działek sąsiednich do drogi publicznej ul. Zegrzanki.
(KW 00003540/6 )
Cena sprzedaży nie niższa niż 120.000 zł.

3. prawo własności działek nr nr 111/9, 111/13, 112/5 o łącznej powierzchni 1113 m2 stanowiących odrębną nieruchomość, posiadającą pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zegrzanki poprzez działkę 110/1 wraz z ułamkową częścią działki 110/1 przeznaczonej na drogę wewnętrzną, umożliwiającą dostęp dla działek sąsiednich do drogi publicznej ul. Zegrzanki
(KW 00003540/6 )
oraz
prawo własności działek nr nr 110/2, 111/10, 111/14 i 112/6 o łącznej powierzchni 3236 m2 jako działki rolne stanowiące odrębną nieruchomość, posiadającą pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zegrzanki poprzez działkę 110/1 (działki ze zbiornikiem wodnym).
Cena sprzedaży nie niższa niż 140.000 zł.


Wyżej wymienione nieruchomości nie są uzbrojone.
Działki położone są w terenie, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zatem w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz sąsiedztwo wskazują, iż tereny te mogą stanowić tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Kompleks działek nr nr 110/2, 111/10, 111/14, 112/6 (działki ze zbiornikiem wodnym) o łącznej powierzchni 3236 m2 wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta położone są poza obszarem ekstensywnej urbanizacji, na terenach doliny rzeki Bzury.

 
Bliższych informacji udziela p. Marzena Krupińska tel.


42 714-59-60 lub w siedzibie Banku przy ul. Długiej 62 A (Sekretariat II p.) w godzinach  8.00 - 15.00.
Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012