Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Licytacje komornicze

21.02.2014

14:51

Piotr

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

   

 

 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zgierzu

29.05.201912:11

Magdalena

W dniu 28 maja 2019 r. w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zgierzu wzięli udział Delegaci, Rada Nadzorcza i Zarząd. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Kinga Olińska Wicedyrektor Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Wiesław Żółtkowski – Doradca Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie.

 

Prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Przemysław Gabrusewicz ze względu na wcześniej zaplanowane zajęcia nie mógł wziąć udziału w Zebraniu Przedstawicieli. Skierował więc list z życzeniami owocnych obrad oraz przyjęcia konstruktywnych kierunków działania.
Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Zatorski, a następnie przewodniczył Zebraniu.
Delegaci zatwierdzili m.in sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r., a także pozytywnie  oceniło pracę Członków Rady Nadzorczej oraz całej Rady, jako organu kolegialnego.
Zebranie Przedstawicieli podjęło m. in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. i ustaliło oprocentowanie udziałów na poziomie 6% w stosunku rocznym.
Zebranie, które przebiegło sprawnie i w miłej atmosferze, zrealizowało zaplanowany porządek obrad, nie wnosząc uwag do projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd.

 

     
 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012