Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Licytacje komornicze

21.02.2014

14:51

Piotr

 

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

   

 

 

 

Komunikat dla Klientów, którzy otworzyli rachunek i zawarli umowę z Bankiem w okresie pomiędzy 1.01.2016 r. a 30.04.2017 r.

08.10.201916:40

Magdalena

Szanowni Państwo,
wykonując obowiązek jaki nakłada na banki Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 648), tj. weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek i zawarli umowę w okresie pomiędzy 1.01.2016 r. a 30.04.2017 r. prosimy Klientów, którzy otworzyli rachunek i zawarli umowę we wskazanym wyżej okresie o złożenie oświadczenia o statusie CRS na dzień otwarcia rachunku i zawarcia umowy.

Prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie załączonego poniżej oświadczenia o statusie CRS do najbliższej placówki naszego Banku.
Informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 

Oświadczenie może Pani/Pan:
- złożyć w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Zgierzu,
- przesłać korespondencyjnie na adres:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
ul. Długa 62a
95-100 Zgierz
z dopiskiem: „Oświadczenie CRS”.
 

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla osoby fizycznej - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, osób wykonujących wolne zawody:

oświadczenie-crs-klient-indywidualny.pdf
 

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klientów instytucjonalnych - formularz ten przeznaczony jest dla podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną, a także dla spółki cywilnej:

oświadczenie-crs-klient-instytucjonalny.pdf
 

W przypadku niezłożenia oświadczenia, zgodnie z ww. ustawą, będziemy mieli obowiązek przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o rachunku/umowie jako niezidentyfikowanym/ej, czyli bez wskazania rezydencji podatkowej.
 

Powyższa informacja nie dotyczy Klientów, którzy już dopełnili obowiązku po otrzymaniu powiadomienia z Banku z dnia 13.09.2019 r. i złożyli stosowne oświadczenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku Spółdzielczego w Zgierzu.
                                                

                                                 Zarząd
                               Banku Spółdzielczego w Zgierzu
 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012