Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

BEZPIECZNY KREDYT gotówkowy

29.03.2021

11:18

Agnieszka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Działania pomocowe dla klientów

08.04.202014:24

Andrzej

Uprzejmie informujemy, że kierując się Państwa potrzebami wynikającymi z pandemii COVID-19, wprowadziliśmy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu.
Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

 

Klient indywidualny

09.04.2020

15:18

Andrzej

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 19 CZERWCA 2020 R. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEDSIĘBIORCOM DOTKNIĘTYM SKUTKAMI COVID-19 ORAZ O UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19, TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA  4.0

W ramach przepisów ustawy tzw. Tarczy 4.0, udostępniliśmy możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytu,  na podstawie której udzielono zarówno kredytów obsługiwanych w ratach jak i kredytów w ROR oraz karty kredytowej.
Możliwość zawieszenia wykonania Umowy kredytu przysługuje Kredytobiorcy który:
a)    zawarł umowę z Bankiem przed dniem 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po 13 września 2020r.
b)    po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu,
c)    złożył pisemny wniosek w placówce Banku.

Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi do 3 miesięcy.
W okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową,

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny w placówkach Banku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012