Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

NOWY WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY

19.09.2016

10:29

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

ZIMOWY KREDYT

04.06.2017

21:33

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyt Gotówkowy „x 10”

09.03.2017

12:35

Magdalena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)

19.04.201312:34

Iwona

 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK.

  • możliwość  otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających,
    wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku
  • minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK
  • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do
    standardowej oferty
  • brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK

 

 

 Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

 

 

Podstawowe informacje

19.04.2013

12:36

Iwona

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją
• kredyt w rachunku bieżącym
• kredyt obrotowy odnawialny
• kredyt obrotowy nieodnawialny
• kredyt inwestycyjny

 

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.
 
 

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis udzielane są na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe.

Dla kredytów inwestycyjnych objętych gwarancją BGK de minimis przedmiot kredytowania dotyczy finansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że kredyt nie będzie przeznaczony na inwestycje kapitałowe, a środki z kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności oraz zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000zł.

Dodatkowo maksymalna wysokość gwarancji uzależniona jest od wielkości pomocy de minimis, którą otrzymał Kredytobiorca. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR).
 
 

Okres ważności gwarancji
Gwarancja udzielana jest maksymalnie:
• na okres 27 miesięcy  - dla kredytów obrotowych
• na okres 99 miesięcy  - dla kredytów inwestycyjnych
jednak nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.
 

 

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku
 

 

Koszty gwarancji BGK

19.04.2013

12:44

Iwona

Z tytułu gwarancji de minimis, pobierana jest opłata prowizyjna. Opłata naliczana jest w przypadku kredytu:
    1) odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
    2) nieodnawialnego:
        a) za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji,
        b) za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.
 

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:
    1) 0,5 % - dla kredytu obrotowego;
    2) 0,5% - dla kredytu inwestycyjnego;
Przy czym dla gwarancji kredytów obrotowych udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny gwarancji wynosi 0% (słownie: zero procent).
 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012