Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

BEZPIECZNY KREDYT gotówkowy

29.03.2021

11:18

Agnieszka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

Saltus UBEZPIECZENIA   

 

 

 

Organizacja Banku

30.07.201213:59

Iwona

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu składa się z czterech osób, Prezesa Banku, dwóch Zastępców oraz Członka Zarządu.

Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi "dobrymi praktykami".

Zarząd Banku powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu są wyszczególnione w Statucie Banku, Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawie spółdzielczym.

 

Zarząd Banku

30.07.2012

13:58

michal

Skład Zarządu Banku:

 

Elżbieta Zytek Prezes Zarządu
Krystyna Nowak Zastępca Prezesa Zarządu
Marzena Iskrzyńska Zastępca Prezesa Zarządu
Katarzyna Krawczyk Zastępca Prezesa Zarządu

 

Schemat organizacyjny

30.12.2014

12:43

Andrzej

Rada Nadzorcza Banku

30.07.2012

13:59

michal

Skład Rady Nadzorczej Banku  
   
Krzysztof Zatorski Przewodniczący
Bogusław Błaszczyk Z-ca Przewodniczącego
Jan Kromkowski
Sekretarz
Iwona Grymm Członek
Krystyna Ignaczak Członek
Irena Urbaniak Członek

 

Zasady Ładu Korporacyjnego

30.12.2014

12:43

Andrzej


Informacja w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
w Banku Spółdzielczym w Zgierzu

 


Bank Spółdzielczy w Zgierzu oświadcza, iż wdraża „Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zgierzu” opracowane jako dokument dostosowujący „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) do skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku.

Bank nie wdraża postanowień § 9 ust. 5 i 6, § 10 ust. 2 i 3 oraz §§ 53 -57 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w związku ze skalą i zakresem prowadzonej działalności oraz spółdzielczą formą organizacji.

Banku odstąpił od wdrożenia postanowień § 8 ust. 4 oraz § 31 ust. 2 zdanie 2
w związku z nadmierną uciążliwością jaka wiązałaby się z ich wprowadzeniem.

 


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego


 

Statut Banku

13.12.2018

15:14

Marzena

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012