Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

 • Avatar
  Avatar

 

 

Proponujemy

BEZPIECZNY KREDYT gotówkowy

29.03.2021

11:18

Agnieszka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

   

 

 

 

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.201309:38

Iwona

 

 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK. .

 

 

Podstawowe warunki udzielania gwarancji w ramach linii portfelowej PLD-KFG:

 • gwarancje udzielane są w ramach pomocy publicznej, która dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EURO w okresie 3 kolejnych lat;
 • gwarancja jest nieodwołalna i płatna przez BGK na pierwsze żądanie Banku;
 • gwarancją mogą być objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne;
 • maksymalna kwota gwarancji wynosi  3,5 mln zł;
 • gwarancja może być udzielana na okres nie dłuższy niż:
  39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego;
  99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego;
 • gwarancja może być udzielana maksymalnie na okres spłaty kredytu wydłużony o 3 m-ce;
 • gwarancja może obejmować maksymalnie 80% kwoty kredytu;
 • stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie od 19.03.2020 r. do 31.12.2020 r.  wynosi 0,0%;
 • zabezpieczenie gwarancji przez klienta stanowi w szczególności weksel własny  in blanco.


Więcej informacji

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012