Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

BEZPIECZNY KREDYT gotówkowy

29.03.2021

11:18

Agnieszka

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Kredyt mieszkaniowy

25.07.201215:50

Iwona

 

 

Kalkulator

25.04.2019

12:38

Piotr Michał

Korzyści

25.07.2012

17:02

Iwona

 • kredyt do 80% wartości nieruchomości, a w przypadku zakupu działki budowlanej do 50% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania:

            - do 15 lat - w przypadku zakupu działki budowlanej

            - do 30 lat - w przypadku pozostałych celów kredytowania

 • szeroki zakres kredytowania ( m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu)
 • do 36 miesięcy karencji
 • dogodne formy spłaty
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • raz w roku - wakacje kredytowe
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Cel kredytowania

25.07.2012

17:02

Iwona

Kredyt może zostać wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwo budownictwa społecznego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  - budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową
 • spłata kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • inne cele mieszkaniowe
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Promocja - oprocentowanie i opłaty

25.07.2012

17:02

Iwona

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 255 000,00 zł, okres kredytowania: 222 miesiące; wkład własny powyżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,20% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 1,99%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,0 p.p.), 221 miesięcznych rat równych w wysokości 1 399,45 zł, ostatnia rata 1 399,52 zł, łączna liczba rat: 222  Całkowity koszt kredytu 59 721,97 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 55 677,97 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 825,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 314 721,97 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 20.04.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

25.07.2012

17:02

Iwona

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje sie na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank 
 2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej:
  a) w przypadku ubezpieczeń majątkowych:
       - odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa
         ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu
       - ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
          losowych
  b) w przypadku ubezpieczeń na życie: ochrona ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko śmierci
      niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

 

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012