Rozmiar tekstu: A- A+

 

Zapisz się na newsletter:

Jesteś tutaj: Strona główna >

Proponujemy

KREDYT GOTÓWKOWY NA WSZYSTKO

01.04.2019

12:32

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Google Pay

10.10.2018

18:41

Krzysztof

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Kredyty z Gwarancją BGK de minimis

26.04.2013

09:38

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

08.04.2020

13:09

Marzena


czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Polecamy

Poradnik klienta usług finansowych

05.09.2018

12:26

Piotr Michał

Bank Spółdzielczy to dobry pomysł!

28.08.2013

22:11

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

BANK SPÓŁDZIELCZY to nie SKOK

11.05.2015

16:02

Krzysztof

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bankomaty i Wpłatomaty

16.08.2013

14:10

Piotr

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Licytacje komornicze

21.02.2014

14:51

Piotr

 

 

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Strony pomocnicze www

12.12.2012

13:13

Iwona

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

System Ochrony Zrzeszenia BPS

28.12.2016

09:03

Marzena

 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Najbliżej ludzi

08.11.2017

15:40

Magdalena

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nr SWIFT

POLUPLPR

 

Referencje, Usługi

 

 

 

Działania pomocowe dla klientów

08.04.202014:24

Andrzej

Uprzejmie informujemy, że kierując się Państwa potrzebami wynikającymi z pandemii COVID-19, wprowadziliśmy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu.
Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

 

Klient indywidualny

09.04.2020

15:18

Andrzej

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Umożliwiamy zawieszanie spłat kredytów dla Klientów Indywidualnych,  których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii koronawirusa COVID – 19.
Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

Zawieszanie dotyczy kredytów gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych, z dotacją z WFOŚiGW oraz  kredytów studenckich.

Możliwość zawieszenia, bez wydłużenia okresu kredytowania lub z wydłużeniem okresu kredytowania o okres zawieszenia rat, dotyczy:
a)    w przypadku kredytów studenckich: rat kapitałowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
b)    w przypadku pozostałych kredytów: rat kapitałowo-odsetkowych/kapitałowych  w przypadku rat malejących, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Zawieszanie odbywa się na wniosek Klienta, który należy wysłać według wzoru dostępnego poniżej i przesłać skan na adres: bank@bszgierz.pl.

Wniosek można również przesłać pocztą, kurierem lub złożyć w placówce Banku.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki Banku w której zamierzacie Państwo złożyć wniosek.
Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.bszgierz.pl.

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest bezpłatne.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku Spółdzielczego w Zgierzu.


Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu - Klient Indywidualny- link

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Klient instytucjonalny

09.04.2020

15:18

Andrzej

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH)


Umożliwiamy Klientom Instytucjonalnym,  których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii koronawirusa COVID – 19 odroczenie spłaty rat kredytu oraz  odnowienie  okresu kredytowania.

Proponujemy w szczególności odroczenie:

  • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy,
  • spłaty raty  kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu.


Odroczenie dotyczy kredytów inwestycyjnych  oraz obrotowych.

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

  •  wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia,
  •  po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną  powiększone o odroczone płatności.


Odroczenie odbywa się na wniosek Klienta, który należy wysłać według wzoru dostępnego poniżej i przesłać skan na adres: bank@bszgierz.pl.

Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu - Klient Instytucjonalny- link

Jeżeli kredyt był zabezpieczony gwarancją BGK i wnioskują Państwo o wydłużenie okresu kredytowania, należy równolegle złożyć stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

Wniosek o udzielenie gwarancji KFG wraz  z załącznikami znajduje się poniżej:

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis-link
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - link
Oświadczenie – link

Wniosek można również przesłać pocztą lub kurierem albo złożyć w placówce Banku.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Pozytywna decyzja wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

  •   w Placówce Banku
  •   korespondencyjnie (pocztą lub kurierem)


W przypadku podpisywania aneksu korespondencyjnie:

  • aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
  • prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
  • wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na wskazany przez Bank  adres, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
  • Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.


Bank umożliwia także odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach na okres do 6 miesięcy, dla transakcji dla których termin spłaty przypada w okresie do 30.09.2020r.

W celu wnioskowania o odnowienie kredytu Kredytobiorca jest zobligowany do złożenia jedynie dokumentów finansowych za 2019 r.

Wniosek o odnowienie kredytu - Klient Instytucjonalny- link
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 62A, wpisany pod numerem KRS 0000115917 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 732 00 21 504; REGON 000502701.

 

 

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Bank Spółdzielczy w Zgierzu 2012