Wypłata dywidendy

Udostępnij

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu informuje, iż Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 28.06.2022 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za 2021 r. na oprocentowanie udziałów członkowskich (dywidendę).

Dywidenda w wysokości 2,7%, liczona od wartości posiadanych udziałów i okresu ich przetrzymywania w roku 2021 postawiona jest do dyspozycji Członków Banku.

Prosimy zatem o osobiste zgłaszanie się do Sekretariatu Banku w Zgierzu, przy ul. Długiej 62A (II p.) w godz. 8.00 – 16.00 celem zadysponowania należnej dywidendy.