Zebranie Przedstawicieli

Udostępnij

Dnia 28 czerwca 2022 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zgierzu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję.

Prezes Zarządu Banku Elżbieta Zytek przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku.


Dokonane zostało zatwierdzenie wyników finansowych Banku za 2021 rok oraz zostały przedstawione kierunki działania Banku na lata 2022-2026.


Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości przyznała p. Krystynie Ignaczak – członkini ustępującej Rady Nadzorczej, po 24 latach pracy w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu - diamentowe odznaczenie za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej. Odznaczenie wręczyła p. Agnieszka Chrobot - Kierownik Zespołu Komunikacji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. 


Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Zgierzu, w osobach: Elżbieta Zytek – Prezes Zarządu, Katarzyna Krawczyk – Z-ca Prezesa,  Marzena Iskrzyńska  – Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych, Jolanta Sochaczewska – Z-ca Prezesa ds. Handlowych.


Zebranie Przedstawicieli przyjęło uchwałę o przeznaczeniu części wypracowanego zysku na wypłaty dywidendy członkom Banku Spółdzielczego w Zgierzu.
Na zakończenie Zarząd Banku przyjął podziękowanie i gratulacje dobrych wyników finansowych, które udało się osiągnąć mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej pandemią. Jednocześnie Zarząd Banku dziękuje przybyłym Przedstawicielom za wysoką frekwencję.


Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznego Zebrania Przedstawicieli był wybór nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Po dokonanej ocenie indywidualnej, pierwotnej Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przez Komisję ds. oceny odpowiedniości, Zebranie Przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej wybrało następujące osoby: Bogusława Błaszczyka, Iwonę Grymm, Jana Kromkowskiego, Zdzisława Kupczyka, Krystynę Nowak, Irenę Urbaniak, Krzysztofa Zatorskiego.