UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Zebranie Przedstawicieli

Udostępnij

Dnia 28 maja 2024 roku obradowało Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zgierzu.


Prezes Zarządu Banku Pani Katarzyna Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku.


Dokonane zostało zatwierdzenie wyniku finansowego Banku za 2023 rok.


Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu,  roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Zgierzu, w osobach: Katarzyna Krawczyk – Prezesa Zarządu, Jolanta Sochaczewska - Zastępca Prezesa Zarządu,  Marzena Iskrzyńska  – Zastępca Prezesa Zarządu, Elżbieta Zytek – była Prezes Zarządu.


Podjęta została uchwała o podziale nadwyżki bilansowej, część  wypracowanego zysku przeznaczono na oprocentowanie udziałów członkowskich, zaś pozostałą część na zwiększenie funduszu zasobowego.


Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Pan Zdzisław Kupczyk złożył podziękowanie Zarządowi i Pracownikom Banku za wkład i zaangażowanie oraz wypracowanie bardzo dobrego wyniku finansowego Banku.