UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo w internecie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie

Korzystając z bankowości internetowej NET-BANK należy przestrzegać następujących zasad:

  • chronić poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN), nie podawać kodów, loginu haseł i numeru telefonu na nieznanych stronach internetowych i w poczcie elektronicznej (meilach),
  • chronić środki uwierzytelnienia (telefon, klucz sprzętowy),
  • zmieniać okresowo swoje hasło i PIN,
  • zawsze sprawdzać poprawność certyfikatu strony do logowania według instrukcji zamieszczonej tutaj,
  • używać legalnego oprogramowania, aktualizować oprogramowanie komputera (systemowe np: windows, antywirusowe), używać aktualnej, bezpiecznej i zalecanej przez Bank przeglądarki internetowej, korzystać z programów zabezpieczających komputer lub urządzenia mobilne (smartfony,tablety) - programy antywirusowe oraz  zapory bezpieczeństwa (firewall-e),
  • sprawdzać daty ostatniego logowania,
  • logować się na zaufanych komputerach  i w zaufanych sieciach (w tym wifi, włącz hasło dla routera bezprzewodowego),
  • nie odpowiadać na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
  • czytać ze zrozumieniem komunikaty dotyczące bezpieczeństwa kierowane do klientów usługi bankowości internetowej publikowane tutaj oraz wiadomości pojawiające się po zalogowaniu do systemów transakcyjnych,
  • w sytuacji utraty telefonu lub klucza sprzętowego (środków uwierzytelnienia) lub podejrzenia, że zostały one przejęte przez oprogramowanie złośliwe lub działania niepożądanych osób trzecich Bank umożliwia blokowanie dostępu do bankowości internetowej z pomocą strony https://net-bank.bszgierz.pl/hb/faces/web/public/lock-account/blokada-konta.html według instrukcji znajdującej się tutaj  lub skontaktować się z Bankiem.

Weryfikacja kłódki SSL

Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na certyfikat strony (ikona kłódki) potwierdzającym tożsamość strony. Po kliknięciu na ikonę kłódki jest wyświetlana informacja o tym, że jest to strona należąca do naszego Banku.

Szyfrowanie połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Zgierzu  protokołem SSL gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między Bankiem i Klientem, pod warunkiem, że Klient rzeczywiście połączył się z Bankiem. Istnieje możliwość, że osoba niepowołana spróbuje podszyć się pod prawidłowy serwis www. Jest to trudne do przeprowadzenia i mało prawdopodobne, ale nie można wykluczyć takiej próby, dlatego najbezpieczniej samodzielnie sprawdzić prawidłowość szyfrowanego połączenia z Bankiem Spółdzielczym w  Zgierzu przy każdym połączeniu z systemem transakcyjnym.