Zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką odpowiedniości Formularz oceny wraz z Załącznikami oraz wymaganymi

w nich dokumentami (oryginały) należy złożyć najpóźniej w dniu Zebrania Przedstawicieli.