Klient indywidualny - Koronawirus

Informacje dla klienta indywidualnego

Zawieszenie wykonania umowy kredytu wynika z  ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19, tzw. Tarcza antykryzysowa  4.0

W ramach przepisów ustawy tzw. Tarczy 4.0, udostępniliśmy możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytu,  na podstawie której udzielono zarówno kredytów obsługiwanych w ratach jak i kredytów w ROR oraz karty kredytowej.

Możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytu przysługuje Kredytobiorcy który:

  • zawarł umowę z Bankiem przed dniem 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po 13 września 2020 r.
  • po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu,
  • złożył pisemny wniosek w placówce Banku.

Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi do 3 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny w placówkach Banku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku Spółdzielczego w Zgierzu.