document.writeln('
NazwaOprocentowanieZmiana
Referencyjna1,50-33.33%
Lombardowa2,50-20%
Redyskonta weksli1,75-28.57%
Depozytowa0,50-100%
')