Tarcza Finansowa PFR 2.0 - Koronawirus

Program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Tarcza finansowa PFR 2.0 to program rządowy dla firm, będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią COVID-19.

Wnioski można było złożyć do 28.02.2021 r.

Odwołanie do wniosku złożonego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 można było złożyć do 31.03.2021 r.

Kto mógł ubiegać się o subwencję?

O subwencję mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 31 grudnia 2019 r., na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywali działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR kodów PKD.
  • zanotowali spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Mikrofirmy

Zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Z rocznym obrotem lub sumą bilansową za 2019 r. poniżej 2 mln EUR.

Kwota subwencji zależna od wielkości spadku przychodów:

  • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów większym lub równym 30%
  • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów większym lub równym 60%

Maksymalna kwota subwencji - 324 000 zł

Możliwość umorzenia subwencji do 100% pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. i średniorocznego zatrudnienia w 2021 r.

Małe i średnie firmy

Zatrudniające od 1 do 249 pracowników. Z rocznym obrotem poniżej 50 mln EUR lub sumą bilansowa poniżej 43 mln EUR.

Kwota subwencji  do 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za okres listopad 2020 r. – marzec 2021 r. (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)

Maksymalna kwota subwencji - 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Możliwość umorzenia subwencji do 100% przy spełnieniu poniższych warunków :

  • utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r.
  • rozliczenie nadwyżki subwencji w terminie po 31 października 2021 r. jednak nie później niż do 31 stycznia 2022 r. przy czym nie ma możliwości rekompensaty kosztów stałych, które przekraczają otrzymaną subwencję
  • koszty stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Szczegółowe informacje o programie Tarcza Finansowa PFR 2.0 znajdują się na stronie PFR

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp