UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Bezpieczne logowanie

Bezpiecznie logowanie

Bankowość Internetowa NET-BANK to nowoczesny system umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki i oprogramowania Java. Jest łatwy w obsłudze. Zapewnia Klientowi wykonywanie operacji bankowych z dowolnego miejsca.

Bankowość Internetowa zapewnia wysokie bezpieczeństwo wykonywanych transakcji finansowych.

Elementem zabezpieczającym jest sposób logowania do systemu poprzez szyfrowaną transmisję danych. Logowanie zapewnia rozliczalność wykonywanych transakcji. Klient ma pewność, że to on, i tylko on, wykonuje operacje, np. przegląda stan swoich rachunków, dokonuje przelewów, zakłada lokaty, doładowuje telefon komórkowy itd.

Identyfikator Klienta jest generowany przez pracownika Banku przy aktywowaniu usług bankowości internetowej. Hasło dostępowe do banku internetowego, zgodnie z wymuszonymi regułami bezpiecznego hasła, ustala Klient. Po przejściu do strony logowania przypominane są podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych oferowanych przez Internet.

Hasło i identyfikator przekazywane są do Banku przez internet w formie zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL z silnym kluczem szyfrującym (symbol kłódki w pasku adresu). Jeżeli przeglądarka internetowa nie obsługuje tego protokołu szyfrującego, system Banku jest w stanie przeprowadzić zabezpieczoną transmisję danych. Pomimo, że nie oznacza to trwałego podwyższenia zdolności szyfrującej Twojej przeglądarki, daje całkowitą gwarancję tajności informacji wymienianych z Bankiem - dotyczy to wszystkich działań w internetowym serwisie transakcyjnym.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Zachowanie zasad bezpieczeństwa zapewni Państwu pewność, że wszystkie operacje dokonywane poprzez bankowość internetową NET-BANK będą wiarygodne, bezpieczne i pewne oraz realizowane tylko na Państwa zlecenie.

Korzystając z bankowości internetowej NET-BANK należy pamiętać o następujących zasadach:

 • chronić poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN) Nie podawaj kodów, loginu haseł i numeru telefonu na nieznanych stronach internetowych i w poczcie elektronicznej (meilach)
 • chronić środki uwierzytelnienia (telefon, klucz sprzętowy)
 • zmieniać okresowo swoje hasło i PIN
 • zawsze sprawdzać poprawność certyfikatu strony do logowania według instrukcji zamieszczonej tutaj
 • używać legalnego oprogramowania, aktualizować oprogramowanie komputera (systemowe np: windows, antywirusowe), używać aktualnej, bezpiecznej i zalecanej przez Bank przegladarki internetowej, korzystać z programów zabezpieczających komputer lub urządzenia mobilne (smartfony,tablety) - programy antywirusowe oraz  zapory bezpieczeństwa (firewall-e)
 • sprawdzaj daty ostatniego logowania
 • loguj się na zaufanych komputerach  i w zaufanych sieciach (w tym wifi, włacz hasło dla routera bezprzewodowego)
 • nie odpowiadać na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
 • czytaj ze zrozumieniem komunikaty dotyczace bezpieczeństwa kierowane do klientów usługi bankowości internetowej publikowane tutaj oraz widomości pojawiające się po zalogowaniu do systemów transakcyjnych.
 • w sytuacji utraty telefonu lub klucza sprzetowego (środków uwierzytelnienia) lub podejrzenia, że zostały one przejęte przez oprogramowanie złośliwe lub działania niepożądanych osób trzecich Bank umożliwia blokowanie dostępu do bankowości internetowej z pomocą strony https://net-bank.bszgierz.pl/hb/faces/web/public/lock-account/blokada-konta.html według instrukcji znajdującej się tutaj  lub skontaktuj sie z Bankiem.

Zasady bezpieczeństwa - klucz sprzętowy

W przypadku używania do autoryzacji klucza sprzętowego należy pamiętać o tym, aby pozostawał w komputerze tylko na moment korzystania z bankowości internetowej.

Czynność taka zminimalizuje prawdopodobieństwo użycia klucza sprzętowego w przypadku, gdyby kontrolę nad komputerem przejęło oprogramowanie szkodliwe lub inne działanie osoby niepożądanej.

System bankowości internetowej NET-BANK, wyświetla komunikaty o konieczności wyjęcia klucza sprzętowego z portu USB po zakończeniu transakcji wymagającej podpisu oraz po zakończeniu pracy w systemie.

Najczęściej zadawane pytania

 • Wpisz w przeglądarkę internetową adres WWW Banku: www.bszgierz.pl,
 • Wybierz opcję Zaloguj się do NET-BANK znajdującą się w dolnej prawej części strony,
 • Wybierz wersję Systemu NET-BANK i wpisz Identyfikator oraz Hasło odczytane z karty rejestracyjnej otrzymanej z Banku,
 • Wpisz kod PIN (w przypadku autoryzacji przy użyciu klucza sprzętowego),Kliknij przycisk Zaloguj.