Kredyt Hipoteczny

Kredyt Hipoteczny

Kredyty dla osób fizycznych

Pomoże spełnić marzenia!

Decydując się na kredyt hipoteczny otrzymujesz:

  • możliwość uzyskania środków w wysokości aż do 60% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej, która ten kredyt będzie zabezpieczać,
  • możliwość przeznaczenia środków z kredytu na dowolny cel,
  • okres kredytowania aż do 15 lat,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • niską prowizję,
  • możliwość wyboru dnia spłaty,
  • możliwość wyboru sposobu spłaty (raty równe lub malejące).

Jak otrzymać kredyt?

  • Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszej placówki.
  • Wolisz bezpośredni kontakt? Pracownik Banku pomoże Ci wypełnić wniosek.

Reprezentatywny przykład (RRSO)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,81% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 242 272,73 zł, okres kredytowania: 132 miesiące; kwota kredytu poniżej 50,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 9,84% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,84%) i marży Banku w wysokości 3,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,0 p.p.), 131 miesięcznych rat równych w wysokości
3 012,89 zł, ostatnia rata 3 012,85 zł, łączna liczba rat: 132.
Całkowity koszt kredytu 160 493,16 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 155 428,71 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 845,45 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  
W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 402 765,89 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

INFORMACJA O RYZYKU WZROSTU STÓP PROCENTOWYCH

Mając na uwadze jak ważna jest świadomość ryzyka stopy procentowej związanego z długoterminowymi kredytami mieszkaniowymi i hipotecznymi prezentujemy Państwu najważniejsze aspekty zagadnienia.

Ryzyko stopy procentowej, a szczególnie ryzyko jej wzrostu, dotyczy kredytów mieszkaniowych/hipotecznych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa kredytu jest ustalana jako suma marży banku oraz stopy referencyjnej, ustalanej na podstawie wskaźnika referencyjnego. Stosowanym w naszym Banku wskaźnikiem jest WIBOR 3M. 

Każdorazowy wzrost wskaźnika referencyjnego powoduje wzrost oprocentowania i jednocześnie wzrost raty kredytu, co zwiększa koszt obsługi  kredytu w czasie obowiązywania umowy. 
Może to w sposób istotny wpłynąć na Państwa możliwości finansowe, a nawet wiązać się z koniecznością ograniczenia wydatków lub brakiem środków pieniężnych na spłatę rat kredytu.

Przed zawarciem umowy o kredyt mieszkaniowy/hipoteczny zachęcamy Państwa do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości wskaźników referencyjnych i przeanalizować trendy dotyczące kształtowania się wysokości tych wskaźników . 
Chcemy jednak zwrócić Państwu uwagę, że taka analiza daje pogląd o zmienności wskaźników, ale nie daje gwarancji, że w przyszłości wysokość wskaźników referencyjnych będzie kształtować się według podobnych trendów.
Przykładowo wskaźnik referencyjny WIBOR 3M w okresie od dn.01.07.2021r. do dn.30. 09. 2021r. wynosił 0,21%, a okresie od dn.01.04.2022 r. do dn.30.06.2022 r.  wynosi 4,26 %.

Podkreślamy, że w procesie udzielania kredytu mieszkaniowego/hipotecznego informujemy Państwa o kosztach i ryzykach związanych z kredytem poprzez dwukrotne wydanie formularza „Informacje dla Kredytobiorcy o ryzykach związanych z kredytem zabezpieczonym hipotecznie” tj. przed złożeniem wniosku łącznie z Formularzem Informacyjnym, a następnie przed zawarciem umowy kredytu. 

Stosując się do wymogów  Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w Rekomendacji S dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, jesteśmy zobowiązani do końca 2022r. udostępnić Państwu ofertę kredytu mieszkaniowego/hipotecznego oprocentowanego okresowo stałą stopą.
Ponadto od dn.01.01.2023r. umożliwimy tym z Państwa, którzy już posiadają u nas kredyt mieszkaniowy/hipoteczny oprocentowany zmienną stopą procentową, zmianę formuły oprocentowania na okresowo stałą stopę procentową.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z:
• Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_
73678.pdf
oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf
• Przewodnikiem dla konsumentów „Zrozumieć inflację i stopy procentowe”  - ZOBACZ
 

Dodatkowe produkty i możliwości

Oferta rachunków osobistych

Sprawdź naszą bogatą ofertę kont osobistych i wybierz odpowiednie dla siebie.

więcej...
Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Zapewnij sobie odszkodowanie i spokój.

więcej...
Kredyt mieszkaniowy

Na zakup, remont i rozbudowę mieszkania lub domu.

więcej...
Eko-KREDYT

Z myślą o Tobie i środowisku!

więcej...