UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Centrala Banku

ul. Długa 62A, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 66 00,
fax 42 716 43 20
bank@bszgierz.pl

Czynne w godzinach
pn. - pt. 8:00 - 17:00

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000115917, NIP 732 00 21 504, REGON 000502701

Sekretariat:

tel. 42 714 59 60
fax 42 716 43 20

Kredyty:

tel. 42 714 59 26
tel. 42 714 59 20
tel. 42 714 59 27

Konta klient indywidualny:

tel. 42 714 59 43
tel. 42 714 59 45
tel. 42 714 59 46

Pozostałe konta:

tel. 42 714 59 44
tel. 42 714 59 51
tel. 42 714 59 57

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Placówki i bankomaty

Znajdź placówkę
lub bankomat
blisko Ciebie!