Polityka informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2018 roku.

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2019 roku.

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Polityka informacyjna.