UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2019 roku.

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Zgierzu według stanu na dzień 31.12.2023 roku.