UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Blokowanie dostępu

Przyjęto założenie, że klient przy wykorzystaniu informacji (coś, co wie tylko klient np. sms przesłany na telefon klienta) , które są tylko w jego posiadaniu, ma możliwość uwierzytelnienia i zablokowania dostępu do swojego konta z poziomu bankowości internetowej.

Funkcja blokady, działa natychmiastowo, 24 godziny na dobę.

Dostęp do blokady jest umieszczony w menu wyboru logowania do bankowości internetowej.

Blokowanie dostępu znajduje się pod ekranem logowanie do bankowości elektroniczne

W celu podniesienia bezpieczeństwa w sytuacji utraty telefonu lub klucza sprzętowego (środków uwierzytelnienia) lub podejrzenia, że zostały one przejęte przez oprogramowanie złośliwe lub działania niepożądanych osób trzecich Bank umożliwia blokowanie dostępu do bankowości internetowej.