UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Zgierzu  może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na Członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet Członków Banku Spółdzielczego w Zgierzu decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

Pytania i odpowiedzi

Członek Banku Spółdzielczego w Zgierzu jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej trzydzieści /30/ udziałów obowiązkowo. Wysokość jednego udziału wynosi: 10,00 zł.