UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Naklejka zbliżeniowa Visa payWave

Naklejka zbliżeniowa Visa payWave

Karty do konta

Naklejka zbliżeniowa umożliwia korzystanie ze środków na rachunku bez konieczności posiadania portfela.

Wystarczy umieścić ją na ulubionym przedmiocie, który zawsze nosisz przy sobie np. telefonie.

Z naklejką zbliżeniową Visa payWave zyskujesz:

 • stały dostęp do swoich pieniędzy,
 • łatwe i szybkie płatności w sklepach z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej do kwoty 100 zł bez podania kodu PIN,
 • bezpieczne zakupy w internecie,
 • kontrolę wydatków w aplikacji BS Pay,
 • bezpłatne ubezpieczenie.

Jak otrzymać kartę?

 • Złóż wniosek w dowolnej placówce Banku
 • Po złożeniu wniosku w terminie do dwóch tygodni na adres korespondencyjny otrzymasz nieaktywną kartę i w odrębnej przesyłce numer PIN
 • Instrukcję jak aktywować kartę otrzymasz w przesyłce z kartą

Bezpieczeństwo

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia.

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie pod numerem +48 86 215 50 50 – czynnym całą dobę
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828
 • w aplikacji BS Pay
 • za pośrednictwem portalu kartowego - www.kartosfera.pl
 • osobiście w placówce Banku

Ubezpieczenie

Pakiet "Bezpieczna Karta"


Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pokrywa Ubezpieczonemu szkody polegające na:

 • utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego lub rachunku karty – w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia, sfałszowania karty lub przechwyceniu jej danych za pośrednictwem sieci Internet (w tym w wyniku skimmingu lub phishingu) i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty,
 • uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty – jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu,
 • uszczupleniu mienia Ubezpieczonego w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty jeśli szkoda powstała w ciągu 30 dni od daty zakupu. Ubezpieczeniu podlegają towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty, których jednostkowa wartość jest nie mniejsza niż 200 zł z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, antyków, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów,
 • zniszczeniu lub utracie: portfela, torebki, teczki, plecaka, itp., kluczy, dokumentów (takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), kart płatniczych w związku z zajściem zdarzeń wymienionych w pierwszych dwóch przypadkach wymienionych powyżej.

Do wszystkich kart płatniczych i kredytowych dodajemy bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta”.

 • Ubezpieczenie chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki!