UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Można zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

 • dotyczy kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego udzielonego w polskich złotych,
 • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.

Spłatę kredytu można zawiesić:

 • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc  w każdym kwartale kalendarzowym.

W okresie zawieszenia spłat kredytu tzw. wakacji kredytowych:

 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie potrzeba realizować płatności związanych z umową kredytową, której zawieszamy płatność rat – nie naliczymy odsetek za ten czas i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych (te są pobierane niezależnie od zawieszenia spłaty kredytu).
 • Okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie trzeba podpisywać aneksu.
 • Zawarcie aneksu do umowy (dotyczące innej czynności związanej z kredytem)  jest możliwe przed lub po okresie zawieszenia.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w placówce Banku Spółdzielczego w Zgierzu.
 • przesyłając skan wypełnionego i podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku na adres mailowy:  kredyty@bszgierz.pl,
 • poprzez system bankowości elektronicznej, w dedykowanym formularzu elektronicznym Wniosku – wyłącznie kiedy w kredycie występuje 1 kredytobiorca,
 • przesłanie drogą pocztową na adres Banku.

Dla rozpatrzenia wniosku liczy się data wpływu wniosku do Banku.
WAŻNE: BANK BĘDZIE REALIZOWAŁ WNIOSKI PODPISANE PRZEZ WSZYSTKICH KREDYTOBIORCÓW
Bardzo prosimy o składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu minimum 3 dni przed datą płatności raty.
Aby Bank mógł wprowadzić w życie wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, złożony w dacie płatności raty, należy go złożyć najpóźniej do godziny 15.00.