UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyty dla rolników

Przeznaczony na bieżące potrzeby i cele Gospodarstwa Rolnego

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej przeznaczony jest na zakup:

 • nawozów mineralnych i środków ochrony roślin;
 • kwalifikowanego materiału siewnego, sadzeniaków, nasion, warzyw, materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień sadów i plantacji;
 • pasz i koncentratów paszowych oraz opału;
 • oleju napędowego do ciągników i kombajnów;
 • zwierząt hodowlanych (warchlaków, cieląt na opasy, owiec, kóz);
 • innych środków do produkcji rolnej oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania w gospodarstwie
 • a także na wykonanie drobnych remontów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego i wynosi 3.000 zł na 1 hektar użytków rolnych (z uwzględnieniem gruntów dzierżawionych)

 • okres kredytowania do 24 miesięcy,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja od udzielanego kredytu.

Dlaczego warto?

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

 • to brak konieczności udokumentowania celowości wykorzystania kredytu,
 • to szybka decyzja kredytowa,
 • to elastyczne terminy spłat rat kredytu indywidualnie ustalane z Klientem,
 • to atrakcyjne oprocentowanie,
 • to niska prowizja od udzielanego kredytu.

Jak otrzymać kredyt?

 • Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Nasi pracownicy przekażą szczegółowe informacje i zaoferują fachową pomoc.
 • Zachęcamy także do zadawania pytań pod nr tel.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe produkty i możliwości

Rachunki bieżące (rolnicy)

Sprawdź bogatą ofertę rachunków bieżących dla gospodarstwo rolnych.

więcej...
Ubezpieczenia AGRO EKSPERT

AGRO EXPERT zapewnia zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu rolniczego.

więcej...