Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy

Kredyty dla osób fizycznych

Na zakup, remont i rozbudowę mieszkania lub domu.

Decydując się na kredyt  mieszkaniowy otrzymujesz:

 • możliwość finansowania jednego lub wielu celów mieszkaniowych (zakup działki, budowa, rozbudowa lub zakup domu, zakup mieszkania, remont),
 • okres kredytowania aż do 30 lat,
 • finansowanie aż do 80% wartości nieruchomości,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niską prowizję,
 • możliwość wyboru dnia spłaty,
 • możliwość wyboru sposobu spłaty (raty równe lub malejące),
 • możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” raz na 12 miesięcy.

Jak otrzymać kredyt?

 • Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszej placówki.
 • Wolisz bezpośredni kontakt? Pracownik Banku pomoże Ci wypełnić wniosek.

Cel kredytowania

Kredyt może zostać wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwo budownictwa społecznego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo odrębnej własności lokalu
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
- zakup działki gruntu z rozpoczętą budową

 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

- budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
- generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową

 • spłata kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu
 • inne cele mieszkaniowe

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
 • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej:

a) w przypadku ubezpieczeń majątkowych:
     - odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa
       ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu
     - ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
        losowych
b) w przypadku ubezpieczeń na życie: ochrona ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko śmierci
    niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Reprezentatywny przykład (RRSO)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 255 000,00 zł, okres kredytowania: 222 miesiące; wkład własny powyżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,20% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 1,99%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,0 p.p.), 221 miesięcznych rat równych w wysokości 1 399,44 zł, ostatnia rata 1 399,43 zł, łączna liczba rat: 222  Całkowity koszt kredytu 59 719,67 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 55 675,67 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3 825,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 314 719,67 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 18.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dodatkowe produkty i możliwości

Oferta rachunków osobistych

Sprawdź naszą bogatą ofertę kont osobistych i wybierz odpowiednie dla siebie.

więcej...
Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Zapewnij sobie odszkodowanie i spokój.

więcej...
Kredyt hipoteczny

Pomoże spełnić marzenia!

więcej...
Eko-KREDYT

Z myślą o Tobie i środowisku!

więcej...