UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników

Ubezpieczenia dla rolników

Kompleksowe ubezpieczenie dla
właścicieli gospodarstw rolnych

Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych. 

W zależności od wybranej oferty, polisa może obejmować:

 • ubezpieczenie budynków od szkód materialnych powstałych wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych czyli: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania terenów, gradu, spływu wód po zboczach, obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia, zapadnięcia się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego. Ubezpieczenie powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego (zakupu gospodarstwa, odziedziczenia czy przyjęcia jako darowizny).  Ochronę można rozszerzyć o  dodatkowe ryzyka,
 • ubezpieczenie upraw rolnych,
 • ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i zwierząt gospodarskich.

Zapewniamy uzyskanie doskonałych warunków ubezpieczenia:

 • proste procedury przy zawieraniu ubezpieczenia,
 • atrakcyjna wysokość składki ubezpieczeniowej,
 • możliwość płatności składki w ratach,
 • swoboda w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia,
 • dodatkowe zniżki za wykupienie ubezpieczeń dobrowolnych,
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód.

Zapytaj o ofertę:

 • Wybierzemy opcją najlepszą dla Ciebie spośród propozycji naszych partnerów.
 • Skalkulujemy stawkę ubezpieczenia dla Twojej konkretnej sytuacji.
 • Zapytaj o szczegóły oferty w placówce Banku.

Nasi partnerzy

W zakresie ubezpieczeń na dla rolników współpracujemy z firmą Generali.

nasi-partnerzy

Dodatkowe produkty i możliwości

Rachunki bieżące (rolnicy)

Sprawdź bogatą ofertę rachunków bieżących dla gospodarstwo rolnych.

więcej...
Dodatkowe finansowanie (rolnicy)

Sprawdź naszą bogatą ofertę kredytów dla gospodarstw rolnych.

więcej...