UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Przelewy walutowe

Przelewy walutowe

Obsługa walutowa

Przelewy walutowe można wykonać zarówno do banków krajowych na terytorium RP, jak i zagranicznych wg aktualnego na dany dzień kursu kupna i sprzedaży dewiz.

Oferujemy klientom prowadzącym rachunki w Banku:

 •  przelewy walutowe typu  SEPA i polecenie wypłaty,
 • indywidualne negocjowanie kursu przy kwotach od równowartości 20 000 zł  ustalonej według obowiązującego w danym dniu kursu średniego NBP.

Przelew SEPA

Przelew SEPA to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA.

Przelew SEPA musi spełniać następujące warunki:

 • - waluta zlecenia -  EUR, tylko do UE oraz 4 innych krajów tj. Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii
 • - numer rachunku odbiorcy wg standardu IBAN
 • - kompletne dane zleceniodawcy i odbiorcy zawierające: numer rachunku, pełną nazwę i adres
 • - kod identyfikacyjny banku odbiorcy - kod BIC
 • - opcja kosztowa SHA
 • - tryb realizacji standardowy
 • - bank odbiorcy będący uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro)

Polecenie wypłaty

Polecenie wypłaty jest jedną z form rozliczeń międzynarodowych i polega na wykonaniu przez bank dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej wypłaty lub przekazania określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Odbiorcy

Polecenie wypłaty musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF
 • numer rachunku odbiorcy wg standardu IBAN
 • kompletne dane zleceniodawcy i odbiorcy zawierające: numer rachunku, pełną nazwę i adres
 • kod identyfikacyjny banku odbiorcy - kod BIC
 • trzy opcje kosztowe: OUR, SHA i BEN
 • tryb realizacji standardowy i pilny

Dodatkowe produkty i możliwości

Oferta rachunków osobistych

Sprawdź naszą bogatą ofertę kont osobistych i wybierz odpowiednie dla siebie.

więcej...