UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Faktoring

Faktoring dla Klientów biznesowych

Efektywne zarządzanie portfelem wierzytelności.


Bank Spółdzielczy w Zgierzu przy współpracy z BPS Faktor rozszerzył swoją ofertę o usługi i produkty factoringowe przeznaczone dla firmy z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Faktoring jest sposobem na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania. Najczęściej stanowi uzupełnienie dla kredytu bankowego.

Najważniejsze cechy faktoringu:

 

 • przedmiot faktoringu - wierzytelności powstające w krajowym obrocie gospodarczym, istniejące i przyszłe,
 • okres świadczenia usługi - od 6 do 12 m-cy,
 • waluta - PLN.

Schemat transakcji faktoringowej:

 

 • sprzedaż towarów i usług – faktury od odbiorców,
 • podpisanie umowy faktoringowej z Klientem, cesja wierzytelności na Faktora,
 • przekazanie wierzytelności (faktur) do Faktora, wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru/usługi,
 • finansowanie (wypłata zaliczek) z tytułu wykupionych wierzytelności (faktur),
 • spłata wierzytelności przez odbiorców,
 • rozliczenie wierzytelności z Klientem,
 • dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.

Dlaczego warto?


Korzyści faktoringu:

 • daje dodatkowe finansowanie obrotowe bez angażowania majątku na zabezpieczenie,
 • zwiększa wiarygodność Firmy przez terminowe regulowanie zobowiązań,
 • wzmacnia pozycję konkurencyjną – umożliwia  wydłużenie terminów płatności odbiorcom i późniejszej zapłaty za zobowiązania,
 • daje większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez ubezpieczenie obrotu i weryfikację wiarygodności kontrahentów,
 • dyscyplinuje odbiorców poprzez monitoring spłat i reagowanie na opóźnienia.

Jak otrzymać faktoring?

 

 • wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Nasi pracownicy przekażą szczegółowe informacje i zaoferują fachową pomoc.
 • zachęcamy do kontaktu w przypadku zainteresowania.

Dodatkowe produkty i możliwości

Kredyt na sfinansowanie podatku VAT

Jeszcze bardziej sprawna możliwość regulowania zobowiązania finansowych wobec dostawców i kontrahentów.

więcej...
Kredyt obrotowy

Idealne rozwiązanie na pokrycie bieżących zobowiązań Firmy.

więcej...