UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyty dla klientów biznesowych

Na finansowanie inwestycji i rozwój Firmy.

Kredyt inwestycyjny umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do powiększenia majątku i rozwoju Firmy, na zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

Kredyt inwestycyjny:

  • pomoże sfinansować aż do 90% wartości inwestycji a także zrefinansować wcześniej poniesione wydatki na tę inwestycję,
  • daje możliwość dopasowania okresu kredytowania potrzeb Firmy - nawet do 15 lat oraz dostosowania harmonogramu spłaty w kwotach rat i terminach indywidualnie ustalonych z Firmą.

Bank daje możliwość finansowania podatku VAT w trakcie realizacji inwestycji dodatkowym kredytem.

Dlaczego warto?

Kredyt inwestycyjny:

  • to niski wkład własny -  tylko od 10 % wartości planowanej inwestycji,
  • to możliwość refinansowanie wydatków poniesionych w okresie do 6 miesięcy,
  • to możliwość karencji w spłacie kapitału,
  • to długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie przedsięwzięcia,
  • to rozwiązanie, które doskonale poprawia płynność finansową Firmy bez blokowania środków bieżących.

Jak otrzymać kredyt?

  • Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Nasi pracownicy przekażą szczegółowe informacje i zaoferują fachową pomoc.
  • Zachęcamy także do zadawania pytań poprzez telefoniczny kontakt z naszymi pracownikami.

Dodatkowe produkty i możliwości

Kredyt na sfinansowanie podatku VAT

Jeszcze bardziej sprawna możliwość regulowania zobowiązania finansowych wobec dostawców i kontrahentów.

więcej...
Kredyt w rachunku bieżącym

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie, dający swobodny dostęp do środków finansowych na bieżące wydatki Firmy.

więcej...
Kompleksowe ubezpieczenia firm

Ubezpieczenia dla Firm to ochrona dopasowana do skali, rodzaju biznesu i faktycznych potrzeb.

więcej...
Leasing

Efektywne zarządzanie portfelem wierzytelności.

więcej...