UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Rachunek oszczędnościowy dla Rady Rodziców

Rachunek oszczędnościowy dla Rady Rodziców

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek dla Rady Rodziców pozwalający na rozliczanie wpłat i wypłat w związku z funkcjonowaniem Rady Rodziców przy szkole/przedszkolu.

Rachunek dla Rady Rodziców umożliwia:

  • bezpłatne wpłaty i wypłaty,
  • wygodny dostęp do środków na rachunku poprzez bankowość elektroniczną,
  • bezpłatne przelewy za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • bezpłatne korzystanie z karty Visa/MasterCard,
  • możliwość korzystania z usługi SMS.

Jak założyć rachunek?

Złóż w najbliższej placówce Banku następujące dokumenty:

  • pismo Dyrektora placówki, w której działa Rada Rodziców potwierdzające powołanie Rady Rodziców oraz wskazujące skład osobowy wszystkich członków Rady Rodziców (imiona i nazwiska członków Rady Rodziców),
  • pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez wszystkich członków Rady Rodziców określające osoby uprawnione do reprezentowania Rady Rodziców w Banku oraz do dysponowania środkami na rachunku ze wskazaniem ich imienia, nazwiska, nr PESEL.

Nasi pracownicy pomogą załatwić wszelkie formalności związane z założeniem rachunku.

Dodatkowe produkty i możliwości

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ochroną gwarancyjną objęte są określone w przepisach środki deponenta do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

więcej...
System Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze.

więcej...