UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Platforma wymiany walut

Dealing BPS to platforma służąca do elektronicznego zawierania transakcji natychmiastowej wymiany walutowej.

  • Transakcje rozlicza się z użyciem rachunków w złotych oraz walutach obcych, które Twoja firma ma w Banku Spółdzielczym w Zgierzu.
  • Korzystanie z platformy jest bardzo proste: dostęp masz za pośrednictwem bankowości internetowej bez dodatkowych haseł (jeden login i jedno hasło obecnie już wykorzystywane w bankowości internetowej).

 

Przydatne informacje

Jak uzyskać dostęp do platformy DealingBPS?

  • Dostęp do platformy uzyskasz po podpisaniu dokumentów w Centrali Banku.

 

Gdzie można zobaczyć demo platformy DealingBPS?

Logowanie do wersji demonstracyjnej:

 

 

Masz zagranicznych kontrahentów?
W swojej działalności gospodarczej potrzebujesz obcych walut?

Skorzystaj z możliwości, jakie daje nasza platforma wymiany walut: DealingBPS.