UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Rachunek dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony do
gromadzenia i przechowywania środków KZP.

Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa,
dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Rachunek dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych umożliwia:

  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla KZP,
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty,
  • wygodny dostęp do środków na rachunku poprzez bankowość elektroniczną,
  • bezpłatne przelewy za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • możliwość korzystania z usługi SMS.

Jak założyć rachunek?

Złóż w najbliższej placówce Banku następujące dokumenty:

  • statut KZP
  • pełnomocnictwa dla konkretnych osób do reprezentowania w czynnościach prawnych  i składania oświadczeń w imieniu KZP potwierdzone przez Dyrektora placówki lub zakład pracy
  • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeżeli KZP posiada status podatnika
  • uchwałę prezydium w sprawie założenia rachunku bankowego

Nasi pracownicy pomogą załatwić wszelkie formalności związane z założeniem rachunku.

Dodatkowe produkty i możliwości

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ochroną gwarancyjną objęte są określone w przepisach środki deponenta do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

więcej...
System Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze.

więcej...