UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Płatności masowe

Płatności masowe

Inne usługi

Płatności masowe to usługa dla klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji (firmy telekomunikacyjnej, hurtowni, wspólnoty mieszkaniowej itp.). Każdy kontrahent tej instytucji (czyli np. abonent sieci komórkowej, lokator) otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz).

Usługa płatności masowych umożliwia:

 • jednoznaczną identyfikację płatności przychodzących płatnika,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności,
 • oszczędność czasu,
 • szybki dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem otrzymywanych codziennie raportów,
 • zmniejszenie kosztów  związanych z procesem  weryfikacji i uzgadniania otrzymanych należności/przelewów,
 • automatyczne  rozliczanie płatności przychodzących w systemie finansowo-księgowym,
 • bieżącą identyfikację zaległych płatności,
 • szeroki zakres możliwych do zdefiniowania identyfikatorów (12 cyfr),
 • szybką identyfikację wpłat gotówkowych.

W celu uruchomienia płatności masowych należy:

 • posiadać rachunek w Banku z dostępem do bankowości elektronicznej,
 • złożyć wniosek o udostępnienie płatności masowych,
 • przygotować i przekazać płatnikom numery wirtualnych rachunków.

Dodatkowe produkty i możliwości

Konta firmowe

Sprawdź naszą bogatą ofertę rachunków dla klienta biznesowego.

więcej...
Leasing

Efektywne zarządzanie portfelem wierzytelności.

więcej...
Faktoring

Efektywne zarządzanie portfelem wierzytelności.

więcej...