UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy

W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego od 02.01.2024r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny Kredyt.

Komunikat BGK opublikowany 1 stycznia oznacza, że od 2 stycznia 2024 roku banki nie mogą przyjmować nowych wniosków o BK. Treść komunikatu znajdą Państwo w poniższym linku.
Link: https://www.bgk.pl/bip/informacja-o-wstrzymaniu-przyjmowania-w-danym-roku-wnioskow-o-udzielenie-kredytu/

Planujesz zakup pierwszego mieszkania lub domu albo budowę domu lub dokończenie budowy? Skorzystaj u nas z Bezpiecznego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Możesz ubiegać się  o Bezpieczny kredyt mieszkaniowy, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku o kredyt  nie masz ukończonych 45 lat (przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców),
 • w dniu udzielenia kredytu i przed tym dniem, nie możesz posiadać prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe),
 • w dniu złożenia wniosku nie jesteś ani nie byłeś stroną umowy o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadasz zdolność kredytową,

o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka.

Cel kredytowania

Kredyt możesz przeznaczyć na:
1)    budowę domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie), oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego,
2)    nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie),
3)    realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej jeśli jesteś członkiem tej kooperatywy,
4)    nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
a)    na pokrycie wkładu budowlanego,
b)    wykończenie tego lokalu albo tego domu;
5)    dalszą budowę domu jednorodzinnego. 

Kredyt może zostać udzielony na okres minimum 15 lat.

Spłata kredytu

 • Stopa oprocentowania kredytu jest stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu. Ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy, po tym okresie bank ustali z Tobą kolejną stopę stałą, która będzie obowiązywała w kolejnych 60 miesiącach.
 • Po okresie 120 miesięcy oprocentowanie kredytu z automatu przechodzi na zmienne
 • W okresie pierwszych 120 miesięcy tj. w okresie otrzymywania dopłat do kredytu, będziesz spłacać malejące raty kredytowe (równe raty kapitałowe, odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia).
 • Po 120 miesiącach czyli po okresie otrzymywania dopłat do rat kredytu, zgodnie z zawartą umową, będziesz spłacać równe raty kredytowe (raty kapitałowo-odsetkowe będą równe w tym okresie spłaty), chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty według systemu rat malejących.

Wkład własny

 • Jeśli masz wkład własny, jego wartość nie może przekroczyć 200 000 zł – chyba że wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka albo działka z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 r., wtedy wartość tego wkładu i wysokość Twojego kredytu nie mogą przekroczyć łącznie 1 000 000 zł.
 • Korzystając z Bezpiecznego kredytu mieszkaniowego możesz nie posiadać wkładu własnego.  
 • W takim przypadku kwota kredytu odpowiadająca brakującemu wkładowi własnemu może być objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w maksymalnej kwocie 100 000 zł. Prowizja za gwarancję to 1% nie więcej niż 1 000 zł.
   

Jakiej wysokości kredyt można uzyskać?

Kredyt można otrzymać tylko w PLN w następujących kwotach:

 

 dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 

 •   500 000 zł, a
 • 100 000 zł w przypadku kredytu na dokończenie już rozpoczętej budowy domu,

dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko 

 • 600 000 zł
 • 150 000 zł, w przypadku kredytu na dokończenie już rozpoczętej budowy domu.

Reprezentatywny przykład (RRSO)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) bezpiecznego kredytu hipotecznego  wynosi: 3,77% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 323 333,33 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania: 276 miesięcy; wkład własny poniżej 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 120 miesięcy: 7,02%,  a następnie oprocentowanie zmienne 7,70 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,01%) i marży Banku w wysokości 1,59%, łączna liczba rat 276 w tym: 120 miesięcznych rat malejących, wysokość pierwszej raty kapitałowo - odsetkowej 1 684,48 zł (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 352,61 zł), po zakończonym okresie dopłaty BGK 155 miesięcznych równych rat kapitałowo - odsetkowych w wysokości 1 847.64 zł, ostatnia rata wyrównująca 1 846,67 zł.


Całkowity koszt kredytu  161 407,52 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania przy założeniu dopłat BGK w wysokości 127 321,80 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych:  156 338,52 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  4 850,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie, kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 127 321.80 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych) wynosi: 484 740,85 zł.


Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 120 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie po tym okresie w związku ze zmianą stopy referencyjnej Banku opartej na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 13 listopada 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.