UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyty dla rolników

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie, dający swobodny dostęp do środków finansowych na bieżące wydatki Gospodarstwa.

Kredyt w rachunku bieżącym jest korzystną formą finansowania bieżących, dowolnych potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Posiadając odnawialny kredyt w rachunku bieżącym Gospodarstwo uzyskuje:

 • możliwość wielokrotnego jego wykorzystania w całym okresie obowiązywania umowy,
 • elastyczne i oszczędne gospodarowanie środkami: Gospodarstwo płaci odsetki tylko od środków wykorzystanych w ramach dostępnego limitu a każdy wpływ na rachunek bieżący zmniejsza wykorzystanie limitu,
 • okres kredytowania aż do 36 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym może być także przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym, udzielonego przez inny bank – w oparciu o historię rachunku z banku

Dlaczego warto?

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • to zapewnienie łatwego i szybkiego  dostępu  do środków pieniężnych,
 • to poprawa płynności finansowej Gospodarstwa,
 • to komfort w planowaniu wydatków,
 • to niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia,
 • to możliwość wielokrotnego wykorzystania do wysokości limitu,
 • to długi okres kredytowania z możliwością wielokrotnego odnowienia.

Jak otrzymać kredyt?

 • Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Nasi pracownicy przekażą szczegółowe informacje i zaoferują fachową pomoc.
 • Zachęcamy także do zadawania pytań pod nr tel.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe produkty i możliwości

Rachunki bieżące (rolnicy)

Sprawdź bogatą ofertę rachunków bieżących dla gospodarstwo rolnych.

więcej...
Ubezpieczenia AGRO EKSPERT

AGRO EXPERT zapewnia zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu rolniczego.

więcej...