UWAGA NA WYŁUDZENIA !!! Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo kart płatniczych

Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z kart płatniczych

Elementem decydującym o tym, czy system dokonywania płatności kartami charakteryzuje się wysokim bądź niskim poziomem bezpieczeństwa jest ODPOWIEDNIE zachowanie posiadacza karty płatniczej.

 1. Kartę należy podpisać natychmiast po jej otrzymaniu.
 2. Ochrona numeru karty i innych poufnych kodów, które umożliwiają dokonanie transakcji jest obowiązkiem każdego posiadacza karty płatniczej.
 3. Posługując sie kartą płatniczą pamiętajmy o tym, iż karty nie wolno nawet na chwilę stracić z pola widzenia. Po transakcji należy ja odebrać bez zbędnej zwłoki.
 4. Przed skorzystaniem z bankomatu upewnijmy się czy nie został on zmodyfikowany (czy nie ma nałożonej jakiejś nakładki na klawiaturę lub w miejscu gdzie wkładamy kartę), czy w jego sąsiedztwie nie stoi osoba obserwująca nas i bezpośrednie otoczenie urządzenia.
 5. Korzystając z bankomatu starajmy się zasłonić klawiaturę np. ręką tak aby ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie mogła dostrzec wprowadzanego przez nas kodu PIN.
 6. Jeśli chcemy sprawdzić czy została wypłacona żądana kwota zróbmy to dyskretnie.
 7. Zapisywanie kodu PIN na karcie bądź przechowywanie go razem z kartą jest zakazane. Wskazane jest noszenie kart poza portfelem, najlepiej w oddzielnej przegródce bądź etui.
 8. Kontrolujmy na bieżąco stan konta. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy natychmiast poinformować bank oraz zastrzec kartę.
 9. Wskazane jest zachowywanie pokwitowań transakcji, które nie doszły jednak do skutku.
 10. Nie należy zostawiać karty ani pokwitowań transakcji bez nadzoru.
 11. Przed ewentualnym wyrzuceniem należy dokładnie niszczyć wszystkie wnioski na karty płatnicze, dokumenty zawierające numer karty płatniczej.
 12. Zachowujmy rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru nikomu, kto do nas dzwoni, a zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje, że są problemy techniczne i prosi o weryfikację informacji. Wydawcy kart nigdy nie weryfikują danych posiadaczy bądź kart przez telefon.
 13. Ignorujmy pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie płatniczej bądź zachęca do odwiedzenia stron internetowych na których można zweryfikować dane karty, limity transakcyjne lub inne parametry nawet gdy korespondencja nosi cechy podobne jak korespondencji wydawcy (logo, kolorystyka).
 14. Nie jest wskazane posiadanie przy sobie kart, które są rzadko wykorzystywane.
 15. Jeśli w restauracji otrzymamy wydruk z terminala z miejscem na wpisanie napiwku w zależności od uznania należy wpisać kwotę napiwku bądź przekreślić to miejsce.
 16. W bezpiecznym miejscu powinniśmy przechowywać aktualną listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego z wydawców posiadanych kart.

Stosowanie w praktyce powyżej przedstawionych zasad umożliwi znaczące ograniczenie możliwości wystąpienia transakcji nieuprawnionych.

Aby uchronić się przed skopiowaniem danych karty w bankomacie, konieczne jest stosowanie się do kilku elementarnych zasad bezpieczeństwa.

 • Przed skorzystaniem z bankomatu należy sprawdzić, czy bankomat nie budzi naszych jakichkolwiek zastrzeżeń. Należy zwrócić uwagę czy na bankomacie nie znajdują się obco wyglądające listwy, nakładki lub pojemniki na ulotki reklamowe. Dodatkowo zwracajmy uwagę czy na szczelinę służącą do wkładania kart nie są założone podejrzane urządzenia. Klawiatura powinna być płaska bez wyraźnie odstających elementów.
 • W momencie wprowadzania kodu PIN należy zasłonić klawiaturę drugą ręką co utrudni ewentualne zarejestrowanie naszego kodu.
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pierwsze, co należy zrobić, to spokojnie i naturalnie odejść od bankomatu (zainstalowane skimmery znajdują się najczęściej pod obserwacją osób, które je zainstalowały), a w drugiej kolejności zawiadomić właściciela bankomatu za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej, której numer znajduje się na każdym bankomacie.

Dokonując transakcji w punkcie handlowo-usługowym pod żadnym pozorem nie należy tracić karty z oczu, nawet jeżeli jest to np. znana i lubiana restauracja, pracownik powinien podejść z terminalem płatniczym i umożliwić wykonanie transakcji bezpośrednio przy posiadaczu karty. Zabezpieczy to nas przed ewentualnym spisaniem danych z karty. Oczywiście obowiązują tutaj podobne „uniwersalne” zasady bezpieczeństwa płacenia, jak wspomniane już zasłanianie klawiatury podczas wprowadzania kodu PIN.